David_01

 

make up by KittyLai賴凱蒂

禮服 by 法國巴黎

餐廳 福朋喜來登飯店

部分圖檔輸出  杰出攝影工作室-

David_02

David_03

David_04

David_05

David_06 David_07 David_08  P1210571 P1210569 P1210584 P1210585 P1210586 P1210582 P1210581 P1210592 P1210611 P1210610 P1210596 P1210602 P1210600 P1210599 P1210597 P1210606 P1210616 P1210619 P1210632 P1210644 P1210672 P1210671 P1210666 P1210679  

    全站熱搜

    新娘秘書賴凱蒂 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()