P1200375

 

 

 

make up by 賴凱蒂KittyLai

禮服 夏菲亞儷緻婚禮

 飯店 大里大和屋

一克拉的婚禮

P1200393

 

  

P1200373

 

P1200351

 

P1200352

 

P1200355

 

 

 P1200369

 

P1200367

 

P1200344

 

P1200341

 

P1200371

 

P1200347

 

P1200375  

 

P1200379

 

P1200381

 

P1200382

 

 

 

 P1200391

 

P1200427

 

P1200426

 

P1200400

 

  

    全站熱搜

    新娘秘書賴凱蒂 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()